دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مجید   عباسپور طهرانی فرد

پست الکترونیکی : m-abbaspour@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مکانیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : انرژی و مدرک M.E. در رشته سیستم های مدیریت منابع آب
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه M.I.T و هاروارد

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی سیستم های محیط
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه کرنل آمریکا

سوابق اجرایی

- دفتر طرح و بررسی های نخست وزیری (1360)

- سمت مشاورت، معاونت و قائم مقامی سازمان امور اداری و استخدامی (61- 1360)

- سرپرست سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و مشاورت فنی ریاست جمهوری (62- 1361)

- مشاورت فنی و برنامه ریزی مقام ریاست جمهوری (1362)

- مشاورت فنی مقام ریاست جمهوری (64 - 1362)

- مشاور وزیر صنایع سنگین (1361)

- مشاور عالی شرکت کشتی سازی خلیج فارس (65- 1364)

- مشاور عالی شرکت بازرسی های فنی ایران (65- 1364)

- مشاور تحقیقاتی بخش تحقیقات صنایع دفاعی کشور (66- 1365)

- مشاور طرح سیمان کردستان (66- 1365)

- مسئول گروه صنایع دریایی دانشگاه صنعتی شریف (69- 1367)

- مدیر پروژه طرح مطالعات اکولوژیکی، آلودگی و اقیانوس شناسی خلیج فارس در چارچوب کنوانسیون کویت (68 - 1367)

- مشاور سازمان صنایع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (68- 1367)

- مدیر فنی پروژه طرح نیمه شعبان (1367)

- عضو هیات علمی دانشگاه شریف (1362 تاکنون)

- مشاورت فنی مقام ریاست جمهوری (1368 - 1372)

- مسئول امور صنایع ویژه در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (1368 - 1376)

- مسئول مطالعات و نظارت بر فعالیت ها و اجرای طرح های محیط زیست دریایی کشور (1371 - 1384)

- مسئول اجرای طرح نیمه شعبان (1368)

- مشاور علمی تحقیقاتی و دبیر شورای تحقیقات گروه صنایع شیمیایی، صنایع سپاه (ابتدای سال 68 تا زمان ادغام وزارت سپاه و وزارت دفاع)

- مشاور عالی مدیر عامل در شرکت سیمان هرمزگان (67- 1366)

- رئیس هیأت مدیره شرکت کیسه و مصنوعات کاغذی (69- 1368)

- رئیس هیأت مدیره شرکت تولیدی بهمن پلاستیک (69- 1368)

- سرپرستی گروه آموزش مهندسی صنایع دریایی دانشکده مکانیک

- مشاور عالی شرکت سیمان کردستان (68- 1366)

- مدیریت پروژه بررسی آاودگی های دریایی خزر و خلیج فارس (70- 1367)

- مشاور عالی سازمان محیط زیست در زمینه بررسی و کنترل آلودگی های زیست محیطی (از 1371 تا 1374)

- مدیریت گروه تخصصی "مهندسی انرژی" دوره کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

- عضو هیات امناء آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع به نمایندگی از مقام محترم ریاست جمهوری (77- 1375)

- مشاور رییس جمهور در علوم و فنون (80- 1376)

- عضو هیات مدیره شرکت هپکو (78- 1377)

- رئیس گروه مشاورین علوم و فنون ریاست جمهوری (80- 1378)

- رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی (1379 تاکنون)

- مسئول گروه صنایع دریایی دانشگاه صنعتی شریف (1384 تاکنون)

- مشاور ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام (در بخش علوم و فنون) (1385 تاکنون)

- رئیس دانشکده محیط زیست و انرژی (1385 تاکنون)

- مشاور ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی

- عضو شورای اقتصاد و سرمایه گذاری دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی (1392 تاکنون)

 عضویت در جوامع علمی

مسئولیت ها در انجمن ها و نهادهای علمی:

- رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران و رئیس هیئت مدیره

- رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران و رئیس هیئت مدیره

- معاون انجمن بین المللی اقتصاد انرژی IAEE

International Association for Energy Economics

- عضو شورای مدیران انجمن بین المللی اقتصاد انرژی Council Member of IAEE

- عضو هیئت مؤسس انجمن برقابی ایران (IR-IHA)

- عضو هیئت امناء انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

- عضو هیئت امناء دانشکده تکنولوژی هواپیمایی کشوری، وزارت فرهنگ و آموزش عالی

- عضو شورای مشورتی علوم و فنون در نهاد ریاست جمهوری

- عضو آکادمی علوم نیویورک

- عضو کمیته علمی ارزیابی زیست محیطی کشور

- عضو هیئت امناء "مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی"

- عضو هیئت امناء " مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی" به عنوان نماینده رئیس جمهور

- عضو شورای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست ایران

- عضو انجمن مهندسی دریایی ایران

- عضو تخصصی ستاد صنایع سنگین دریایی وزارت صنایع سنگین

 

عضویت در مجامع علمی و شورا:

- عضو هیأت بازرسی صنایع دفاع(در زمان وزارت دفاع شهید نامجو) (نیمه دوم سال 1360)

- عضو شورای عالی اسناد ملی کشور (61-1360)

- عضو شورای حقوق ودستمزد کشور (61-1360)

- عضو شورای تحقیقات صنایع سنگین (1361)

- عضو انجمن علمی بین‌المللی ASME مهندسی مکانیک (1355 تاکنون)

- عضو انجمن بین‌المللی ASCE مهندسین محیط زیست و ساختمان (1358 تاکنون)

- عضو کمیته برگزاری دوره فوق‌لیسانس صنایع دریایی دردانشگاه صنعتی شریف  (65-1364)

- عضو شورای تحقیقات دفاعی کشور (1365 – 1368)

- عضو شورای تحقیقات صنایع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (1368)

- عضو شورای تحقیقات گروه ش.م.ر (69- 1367)

- عضو کمیته ملی اقیانوس‌شناسی وابسته به یونسکو (67-1366)

- عضو شورای عالی محیط زیست کشور (76-1369)

- عضو ستاد سیاستگذاری صنایع سنگین دریایی کشور (76-1370)

- عضو هیئت علمی کنفرانس بین‌المللی برق (74-1364)

- عضو انجمن بین‌المللی ASTM استاندارد (1370 تاکنون)

- عضو شورای تشخیص و ارزیابی مشاغل تخصصی (61-1360)

- عضو هیئت نظارت علمی بر مجله مهندسی جمهوری اسلامی (1372 تاکنون)

- عضو وابسته فرهنگستان علوم (1370 تا کنون)

- عضو انجمن متخصصین محیط زیست ایران و رئیس انجمن (1373 تاکنون)

- عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران و رئیس انجمن (1375 تاکنون)

- عضو آکادمی علوم نیویورک (1375 تا کنون)

- عضو انجمن مهندسی دریا (1385 تا کنون)

- عضو ستاد تغییر آب و هوا – صندوق پژوهش‌های علمی کشور (1385 تا کنون)

- عضو شورای عالی سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران (1385 تا کنون)نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : سرپرست دانشکده محیط زیست و انرژی

مجید عباسپور طهرانی  فرد

مجید عباسپور طهرانی فرد

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استاد

^